Politika privatnosti

Mamut d.o.o. se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Mamut d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mamut d.o.o. i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Mamut se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Mamut d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Mamut d.o.o. informiše Kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promjene bilo kog ličnog podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promjeni obavijesti Mamut d.o.o. . U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Mamut d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa mamut.me kao i na sve stranice unutar mamut.me domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na mamut.me domenu.

Osim u slučaju elektronske porudžbine, Mamut d.o.o. neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta www.mamut.me možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje u vezi zaštite podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi privredno društvo Mamut d.o.o. možete preuzeti OVDJE.

Maloljetna lica

Ako se radi o maloljetnom licu, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloljetnog lica.

MAMUT d.o.o. preduzima sve razumne mjere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloljetnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.
 

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Hipotekarna banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Provjera podataka vrši se između kupca i Hipotekarne banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje se vrši u eurima (EUR). Pri zaduzivanju Vase platne kartice, iznos ce se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Opis načina zaštite povjerljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Hipotekarne banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.